Členská schůze

P O Z V Á N K A

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI  Zemědělského družstva Vlčák Černošín

       Představenstvo Zemědělského družstva Vlčák Černošín svolává výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Vlčák Černošín za rok 2019 na pátek 2.7.2021 od 17,00 hodin  do motorestu Vlčák.  Pokud se nemůžete zúčastnit, předejte, prosím, plnou moc,  vyplněním předtisku osobě, jež se jednání zúčastní. Po vyplnění předejte pověřené osobě nebo zašlete na adresu Zemědělské družstvo Vlčák Černošín, Lipová 335, 349 58 Černošín. V případě malého počtu členů by se členská  schůze musela opakovat. V případě potřeby dopravy z Erpužicka volejte Tel.: 603 810 455 nebo 734 798 329

 

Program jednání:

1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2. Kontrola plnění usnesení

3. Výroční zpráva

4. Zpráva kontrolní komise 

5. Výsledek hospodaření za rok 2019, zpráva auditora, řešení výsledku hospodaření,

6. Schválení účetní závěrky včetně rozdělení ztráty

7. Nákup obilí a brambor členy a zaměstnanci, placení nájemného, splácení majetku, odkup    půdy – potvrzení rozhodnutí představenstva

8. Odměny členům představenstva a kontrolní komise

9. Diskuse

10.Schválení usnesení

11.Závěr

 

                                      Za představenstvo Vladislav Moravec, předseda

 

 

 

 

……………………………………….Plná moc………………………………………..

Já___________________________________________ Narozený/ná__________________

Bytem ____________________________________________________________________

Dávám tímto PLNOU MOC

Panu,paní _____________________________________ nar.__________________

Aby mne zastupoval-a na jednání výroční členské schůze Zemědělského družstva Vlčák Černošín dne 2.7.2021 na schůzi k projednání výsledku za rok 2019 ve všech bodech jednání včetně hlasování.

V _________________      dne _____________

                                                                            _____________________

          Podpis

 

 

 

P O Z V Á N K A

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI  Zemědělského družstva Vlčák Černošín

       Představenstvo Zemědělského družstva Vlčák Černošín svolává výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Vlčák Černošín za rok 2021 na pátek 2.7.2021 od 18,00 hodin  do motorestu Vlčák Černošín.  Pokud se nemůžete zúčastnit, předejte, prosím, plnou moc,  vyplněním předtisku osobě, jež se jednání zúčastní. Po vyplnění  předejte pověřené osobě nebo zašlete na adresu Zemědělské družstvo Vlčák Černošín, Lipová 335, 349 058 Černošín. V případě malého počtu členů by se členská  schůze musela opakovat. V případě potřeby dopravy z Erpužicka volejte Tel.: 603 810 455 nebo 734 798 329

Program jednání:

1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2. Kontrola plnění usnesení

3. Zpráva o činnosti představenstva, Výroční zpráva

4. Zpráva kontrolní komise 

5. Výsledek hospodaření za rok 2020, řešení výsledku hospodaření,

6. Schválení účetní závěrky včetně rozdělení zisku

7. Nákup obilí a brambor členy a zaměstnanci, placení nájemného, splácení majetku,

8. Odměny členům představenstva a kontrolní komise

9. Diskuse

10.Schválení usnesení

11.Závěr

 

 

                                       Za představenstvo Vladislav Moravec, předseda

 

 

……………………………………….Plná moc………………………………………..

Já___________________________________________ Narozený/ná__________________

Bytem ____________________________________________________________________

Dávám tímto PLNOU MOC

Panu,paní _____________________________________ nar.__________________

Aby mne zastupoval-a na jednání výroční členské schůze Zemědělského družstva Vlčák Černošín dne 2.7.2021 na schůzi k projednání výsledku za rok 2020 ve všech bodech jednání včetně hlasování.

V _________________      dne _____________

                                                                            _____________________

          Podpis

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Napište nám!

01.11.2015 13:24
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Schází Vám něco v naší nabídce? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je tou nejlepší...

Vítejte na našem novém webu!

01.11.2015 13:23
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.