O nás

Zemědělské družstvo Vlčák Černošín se nachází 12 km od města Stříbra na okrese Tachov v oblasti Černošínska a Erpužicka a zabývá se rostlinnou a živočišnou výrobou.
Družstvo vzniklo v roce 1993 na základě vkladů majetkových podílů jednotlivých fyzických osob jako družstvo vlastníků. Vrcholným orgánem družstva je členská schůze, která  volí pětičlenné představenstvo a tříčlennou kontrolní komisi. Představenstvo řídí činnost družstva po celé volební období. Činnost kontrolní komise podléhá členské schůzi. Družstvo hospodaří na 2798 ha zemědělské půdy

  • Rostlinná výroba je zaměřena především na pěstování obilovin a řepky, které jsou hlavními tržními plodinami. Důležitou součástí rostlinné výroby je i pěstování jetelů a trav na semeno.
    Z pícnin se pěstuje kukuřice na siláž, ale i na prodej jiným subjektům. Dále se pěstují pícniny určené k senážování.
  • Výroba osiv, prodej paliv - Zemědělské družstvo se podílí na svém středisku v Bezdružicích na výrobě osiv.  Na tomto středisku probíhá prodej paliv a směsí pro drobná domácí zvířata.
  • Živočišnou výrobu provozuje na několika střediscích.
    V pastevních areálech na Třebeli , Olbramově a Erpužicích se chovájí KBTPM. Následný  výkrm býků a  odchov jalovic se provádí na středisku v Černošíně a Erpužicích.
  • Opravy a údržby zemědělské techniky a zařízení se provádí v centrální dílně v Černošíně a to buď samostatně nebo ve spolupráci se servisními organizacemi.
  • Zemědělské družstvo v rámci své činnosti nabízí a zabezpečuje některé práce, služby, opravy a prodeje zemědělských výrobků  i jiným subjektům

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte  kontaktovat .

Novinky

Napište nám!

01.11.2015 13:24
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Schází Vám něco v naší nabídce? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je tou nejlepší...

Vítejte na našem novém webu!

01.11.2015 13:23
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.